+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Zgodność z przepisami dotyczącymi Krypto i nowa perspektywa dla Adaptacji Kryptowalut

Zgodność z przepisami dotyczącymi Krypto i nowa perspektywa dla Adaptacji Kryptowalut

poniedziałek, 16 Styczeń, 2023

Inwestorzy, instytucje, właściciele firm i konsumenci zwracają baczną uwagę na kryptowaluty, ponieważ zaczynają one rządzić światem finansów.

Jest to szczególna klasa cyfrowych aktywów finansowych, która jest utrzymywana przez zdecentralizowaną sieć kryptograficzną zatwierdzającą  i zachowującą dzienniki transakcji. Ze względu na nieuregulowany charakter rynku kryptowalut, wzrost wykorzystania wymusił większą zgodność.

Firmy kryptowalutowe są w stanie lepiej dotrzeć do klientów, inwestorów i akcjonariuszy, których chcą przyciągnąć, dzięki odpowiedniej strukturze zgodności i kontroli. Te ważne strony są często zainteresowane bezpieczeństwem cyfrowych aktywów firmy, jak również przestrzeganiem przez nią odpowiednich przepisów AML.

 

Adaptacja kryptowalut i znaczenie zgodności z przepisami

Wykorzystanie kryptowalut z czasem stopniowo wzrasta, przy czym w 2021 roku światowy rynek kryptowalut osiągnął 1,7 biliona dolarów, a ogólny wolumen transakcji kryptowalutowych wzrósł do 15,8 biliona dolarów. W 2022 roku transakcje Ethereum były o 338% wyższe w porównaniu z rokiem 2021.

 

Równolegle wzrosła kwota nielegalnych transakcji, osiągając w 2021 roku 14 miliardów dolarów. W związku z tym liczne rządy z całego świata opracowały regulacje dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi kryptowalut, starając się chronić inwestorów i pomagać w identyfikowaniu i zniechęcaniu do nielegalnych praktyk, takich jak:

  • finansowanie terroryzmu
  • kupno i sprzedaż nielegalnych towarów
  • manipulowanie rynkami
  • unikanie podatków i pranie pieniędzy

Procedura dostosowania się do specyfikacji określonych w przepisach AML dotyczących kryptowalut jest pilnie potrzebna na rynku kryptowalut w związku z efektem kuli śnieżnej/eskalacją. Ochrona inwestorów ma kluczowe znaczenie, ponieważ może pomóc w powstrzymaniu oszustw w ekosystemie kryptowalut.

AML oznacza zbiór praktyk i przepisów prawnych, które pomagają w wykrywaniu i zapobieganiu wykorzystywania transakcji wynikających z nielegalnej działalności. Know-your-customer (KYC), know-your-business (KYB) i know-your-transactions (KYT) to trzy główne składniki obowiązku regulacyjnego (KYT). Standardy AML mogą być wykorzystywane przez firmę do oceny osób, podmiotów, portfeli i transakcji w celu wykrycia i zgłoszenia podejrzanej i nielegalnej działalności organom ścigania.

 

Weryfikacja użytkownika w procesie AML jest kluczowym krokiem. Budowanie zaufania użytkowników podczas wdrażania procesów KYC, KYB i KYT jest korzystne dla handlarzy kryptowalutami. Kluczowe znaczenie ma zrozumienie, jak te procesy są określone, aby zrozumieć ekosystem weryfikacji użytkownika.

 

Rozwiązania związane z AML, KYC, KYT i KYB są dostarczane przez wiele firm i RegTechów, aby pomóc firmom kryptowalutowym. Firmy te są podzielone na grupy według stosowanych przez nie rozwiązań: AML, KYC, KYT lub KYB.

 

Firmy te dzielą się dalej na grupy w zależności od usług, jakie świadczą na rzecz giełd kryptowalutowych, portfeli i depozytariuszy. 

  • Giełdy kryptowalut: Są to strony internetowe, na których ludzie mogą kupować i sprzedawać kryptowaluty. Platformy te umożliwiają wymianę jednej kryptowaluty na inną.
  • Portfele kryptowalut: Są to aplikacje, które umożliwiają użytkownikom kryptowalut przechowywanie i pobieranie swoich zasobów bitcoinów w jednym miejscu.
  • Depozytariusze kryptowalut: Firmy te specjalizują się w przechowywaniu kryptowalut dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Często żądają zapłaty za swoje usługi.

Aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć różnice pomiędzy najlepszymi usługami dotyczącymi zgodności przedstawiamy tabelkę poniżej. Są wybrane i uszeregowane na podstawie ilości zebranych przez nie pieniędzy. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowa lista firm, które oferują zgodność z przepisami dotyczącymi kryptowalut. Wydaje się, że większość tych dostawców usług dotyczących zgodności ma siedzibę w USA, ale jest też wiele firm w Londynie, Singapurze i na Karaibach.

 

Crypto Compliance Providers Compared

Tabela z: BlockData https://www.blockdata.tech/blog/general/crypto-compliance-providers-compared-2022

 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ci dostawcy usług zgodności z przepisami dotyczącymi kryptowalut aktywnie promowali swoje oferty, agresywnie wprowadzając nowe produkty, pozyskując środki finansowe, zdobywając certyfikaty branżowe i uczestnicząc w operacjach fuzji i przejęć (M&A).

Źródła:

  1. https://101blockchains.com/top-blockchain-crypto-compliance-companies/
  2. https://www.blockdata.tech/blog/general/crypto-compliance-providers-compared-2022
  3. https://www.blockdata.tech/blog/general/crypto-compliance-a-business-guide
1
2
3
4
1
2
3
4