+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Szwajcarska Rada Związkowa podejmuje kroki w celu promowania Open Finance

Szwajcarska Rada Związkowa podejmuje kroki w celu promowania Open Finance

poniedziałek, 19 Grudzień, 2022

16 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Związkowej, na którym omówiono rozwój Open Finance w Szwajcarii. Jeżeli sektor finansowy nie zobowiąże się w odpowiedni sposób do otwarcia swoich interfejsów, Rada Związkowa poleciła Federalnemu Departamentowi Finansów (FDF) przedstawienie rozwiązań do czerwca 2024 roku.

Open Finance umożliwia wymianę danych finansowych na życzenie klientów poprzez znormalizowane i bezpieczne interfejsy danych. Oznacza to, że osoba posiadająca konta w wielu bankach może korzystać z aplikacji jednego z tych banków lub jednej firmy FinTech, aby zarządzać wszystkimi swoimi kontami w jednym miejscu. Dane finansowe mogą być automatycznie łączone z innymi danymi, np. w celu obliczenia śladu węglowego danej osoby.

W przeciwieństwie do krajów Unii Europejskiej, w Szwajcarii nie ma obecnie prawnego wymogu, aby instytucje finansowe udostępniały dane finansowe zewnętrznym dostawcom na życzenie swoich klientów. W raporcie Rady Związkowej z lutego 2022 r. na temat finansów cyfrowych stwierdzono, że należy regularnie oceniać potrzebę działań na rzecz wspierania i rozszerzania Open Finance.

Na posiedzeniu 16 grudnia Rada Związkowa omówiła obecny stan i przyszły potencjał Open Finance w Szwajcarii. Doceniono wysiłki stowarzyszeń branżowych i instytucji finansowych, które podjęły obiecujące inicjatywy w takich dziedzinach jak planowanie emerytalne, zarządzanie portfelem, przetwarzanie płatności i multibanking. Konieczny jest jednak większy postęp i zaangażowanie w zakresie otwierania interfejsów danych.

Rada Związkowa wyraziła swoje poparcie dla celów ustanowionych przez FDF, które stanowią ramy dla ich pracy i mają na celu zwiększenie cyfrowej autonomii klientów przy jednoczesnym wspieraniu innowacji i konkurencji w szwajcarskim sektorze finansowym. Rada Związkowa uważa, że podejście rynkowe może być skuteczne. 

Rada Związkowa zleciła FDF przedstawienie rozwiązań do czerwca 2024 roku, jeśli branża finansowa nie zobowiąże się odpowiednio do otwarcia swoich interfejsów. Ponadto Federalny Departament Spraw Wewnętrznych (FDHA) zbada, jak zachęcić do cyfrowego dostępu do danych emerytalnych.

 

Źródło:

https://www.sif.admin.ch/sif/en/home/documentation/press-releases/medienmitteilungen.msg-id-92275.html

1
2
3
4
1
2
3
4