+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Szwajcaria utrzymuje pozycję najbardziej innowacyjnej gospodarki świata w 2022 roku

Szwajcaria utrzymuje pozycję najbardziej innowacyjnej gospodarki świata w 2022 roku

poniedziałek, 13 Marzec, 2023

Według World Intellectual Property Organization's Global Innovation Index 2022 Szwajcaria jest najbardziej innowacyjną gospodarką na świecie. Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania i Holandia zajęły odpowiednio miejsca od drugiego do piątego w corocznym badaniu, w którym 132 gospodarki zostały sklasyfikowane na podstawie ich ekosystemów innowacji przy użyciu 81 wskaźników pochodzących zarówno z międzynarodowych źródeł publicznych, jak i prywatnych.

 

Co pozwala Szwajcarii utrzymać status lidera innowacji?

Do tego osiągnięcia przyczyniło się wiele czynników, w tym silny system edukacji i zróżnicowana pula talentów. Według Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Statystycznego tylko w 2021 roku pracownicy zagraniczni stanowili 32,2% szwajcarskiej siły roboczej, a wielu z nich zajmowało stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji. Od momentu rozpoczęcia corocznego rankingu WIPO dotyczącego innowacyjności na świecie w 2011 roku Szwajcaria niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich innych krajów.

Niezwykle istotna dla tego kraju jest silna współpraca pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu wykorzystania doskonałości edukacyjnej do napędzania rozwoju przemysłu w sektorze prywatnym. Jednym z przykładów takiej współpracy jest Switzerland Innovation, program wspierany przez rząd, który umożliwia uniwersytetom i firmom współpracę nad projektami badawczymi i rozwojowymi w celu tworzenia nowych produktów i usług dla sektora prywatnego.

 

Co ten ranking oznacza dla inwestorów oraz firm, a także jakie są jego zalety?

Ranking ten wskazuje, że Szwajcaria jest dobrym miejscem do inwestowania w innowacyjne i nowatorskie technologie. Posiada silny ekosystem innowacji oraz wysoki poziom badań i rozwoju. Może to prowadzić do potencjalnych możliwości dla osób chcących inwestować w innowacyjne firmy lub branże w Szwajcarii.

Inwestowanie w Szwajcarii ma kilka zalet wynikających z jej wysokiej pozycji w rankingu Global Innovation Index:

1. Dostęp do wysoko wykształconej i wykwalifikowanej kadry pracowników: Szwajcaria ma jeden z najwyższych odsetków wysoko wykształconych pracowników na świecie, więc inwestorzy mogą skorzystać z puli utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników dla swoich firm.

2. Silne możliwości badawcze i rozwojowe: Szwajcaria jest znana ze swoich silnych możliwości badawczych i rozwojowych, dzięki czemu inwestorzy mają dostęp do najnowszych technologii i innowacji w tym kraju.

3. Sprzyjające otoczenie biznesowe: Szwajcaria ma stabilne i przyjazne dla biznesu środowisko, co ułatwia inwestorom zakładanie i prowadzenie działalności w tym kraju. Ponadto system prawny tego kraju zawiera różne regulacje pozwalające zarówno zagranicznym, jak i lokalnym inwestorom na prowadzenie działalności bez żadnych zakłóceń.

4. Dostęp do rynków światowych: Szwajcaria leży w sercu Europy i jest dobrze połączona z rynkami światowymi, co czyni ją idealnym miejscem dla inwestorów szukających dostępu do rynków międzynarodowych.

 

Dlaczego inwestycje kapitałowe nie wystarczą, by stymulować innowacje

Chociaż inwestycje kapitałowe są z pewnością niezbędnym elementem innowacji, nie są jedynym czynnikiem. Według GII (Globalnego Indeksu Innowacji) 2022, nawet podczas kryzysu Covid-19, inwestycje w badania i rozwój oraz inne obszary, które sprzyjają globalnej działalności innowacyjnej, nadal się rozwijały. W 2021 roku największe globalne korporacyjne firmy wydające na badania i rozwój odnotowały wzrost swoich wydatków o prawie 10%, osiągając łącznie ponad 900 mld dolarów, co było nawet wyższe niż poziom sprzed pandemii w 2019 roku. Wzrost ten był szczególnie napędzany przez cztery branże:

  • Sprzęt ICT i urządzenia elektryczne
  • Oprogramowanie i usługi ICT
  • Farmacja i Biotechnologia
  • Budownictwo i metale przemysłowe

 

Źródła:

  1. https://ec.europa.eu/newsroom/rtd/items/771133/en
  2.  https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/
1
2
3
4
1
2
3
4