+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Szwajcaria rozpoczyna publiczne konsultacje w sprawie proceduralnych aspektów drugiego filaru OECD minimalnego podatku od przedsiębiorstw

Szwajcaria rozpoczyna publiczne konsultacje w sprawie proceduralnych aspektów drugiego filaru OECD minimalnego podatku od przedsiębiorstw

poniedziałek, 5 Czerwiec, 2023

W dniu 24 maja 2023 r. Szwajcarska Rada Federalna zainicjowała drugą rundę konsultacji publicznych w sprawie tymczasowego uregulowania minimalnego podatku od przedsiębiorstw w ramach drugiego filaru OECD w Szwajcarii w okresie przejściowym. Zaktualizowana część rozporządzenia obejmuje obowiązek podatkowy (tzw. one-stop-shop), wspólną odpowiedzialność szwajcarskich podmiotów składowych (CEs, constituent entities) oraz różne kwestie proceduralne i karne w zakresie prawa podatkowego.

 

Komentarz towarzyszący rozporządzeniu potwierdza włączenie przejściowych zasad bezpiecznej przystani sprawozdawczości według krajów (CbCR, Country-by-Country Reporting) oraz opóźnione wdrożenie zasady nieopodatkowanych zysków (UTPR, Undertaxed Profits Rule) w Szwajcarii. Ta ostatnia nie zostanie wprowadzona przed 1 stycznia 2025 r., zgodnie z harmonogramem Unii Europejskiej.

 

Zainteresowane strony mogą przekazywać informacje zwrotne na temat proponowanego rozporządzenia do 14 września 2023 roku. Oczekuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku.

 

Szwajcaria zamierza wdrożyć drugi filar projektu OECD Base Erosion and Profit Shifting 2.0 poprzez szereg kroków legislacyjnych. Po pierwsze, poprawka do konstytucji ustanowi ramy prawne dla wprowadzenia II filaru. Poprawka ta zostanie poddana publicznemu głosowaniu zaplanowanemu na 18 czerwca 2023 roku.

 

Po okresie konsultacji szwajcarska Rada Federalna przeanalizowała otrzymane uwagi i opublikowała je 24 maja 2023 roku. Druga wersja projektu rozporządzenia, uwzględniająca te uwagi, nie została jeszcze sfinalizowana.

 

Jak drugi filar zostanie wdrożony w Szwajcarii?

Najnowsze zmiany ustanowiły identyfikację jednostek biznesowych podlegających opodatkowaniu oraz proces nakładania podatku wyrównawczego. Aby usprawnić procesy administracyjne, najbardziej znacząca ekonomicznie jednostka w grupie firm będzie odpowiedzialna za płacenie podatku w imieniu wszystkich jednostek w Szwajcarii w ramach swojego kantonu. Następnie kanton będzie dystrybuował przychody z tego podatku do innych kantonów.

 

Podatek wyrównawczy będzie nakładany przez kantony przy użyciu mieszanej procedury oceny, podobnej do podatku dochodowego od osób prawnych. Organy podatkowe obliczą i oszacują podatek, podczas gdy podmioty gospodarcze podlegające opodatkowaniu będą zobowiązane do złożenia deklaracji. Deklaracja ta i związana z nią procedura będą przeprowadzane elektronicznie za pośrednictwem portalu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek spory dotyczące oceny, odwołania można składać bezpośrednio do Federalnego Sądu Administracyjnego.

 

Źródło:

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-95379.html

 
1
2
3
4
1
2
3
4