+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Stanowisko UE w sprawie stablecoinów: Najnowsze dane

Stanowisko UE w sprawie stablecoinów: Najnowsze dane

środa, 26 Styczeń, 2022

Dzięki postępowi w zastosowaniach technologii cyfrowych, sektor płatniczy był świadkiem pojawienia się kryptowalut i ich gwałtownego wzrostu w ciągu nieco ponad dekady. Jednak kryptowaluty nie zostały jeszcze powszechnie zaakceptowane z różnych powodów, w tym z powodu wysokiej zmienności ich kursów.

 

Rząd i sektor komercyjny pracowały nad tym, by rozwiązać problem zmienności. Odpowiedzią sektora prywatnego były stablecoiny, czyli kryptowaluty, które próbują wytworzyć trwałą wartość w stosunku do konkretnego przedmiotu lub grupy aktywów. W tej chwili stablecoiny mogą to osiągnąć na trzy sposoby: Algorytmy, pomoce prawne i krypto-aktywa (crypto-assets).1

 

Stablecoiny są kryptowalutami o stałej podaży, nigdy nie są tworzone ani niszczone. Jeśli kupisz jedną z nich, nie zmniejszy się ona i zawsze będzie miała taką samą wartość. Stablecoiny stały się popularne z powodu ich stabilności. Stały się również popularną opcją inwestycyjną dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoje inwestycje. Łatwo jest przenosić środki pomiędzy stablecoinami. Łatwo jest też nimi handlować.

 

Mogą one poprawić integrację finansową zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się oraz stymulować płatności międzynarodowe, a w szczególności przekazy pieniężne. Jednakże, możliwe obawy ekonomiczne wynikają z klasyfikacji prawnej stablecoinów, kwestii zarządzania lub odporności operacyjnej.

 

Rządy krajowe w rozwiniętych gospodarkach rozważają dwa uzupełniające się środki, aby rozwiązać te problemy: ustanowienie cyfrowej waluty banku centralnego (publicznych stablecoinów) oraz regulację używania stablecoinów.  Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca regulacji rynków kryptowalutowych, przyjęta we wrześniu 2020 roku i obecnie oceniana przez współustawodawców - Parlament Europejski i Radę Europy –  jest centralnym punktem w UE.2

 

Komisja Europejska przedstawiła 24 września 2020 roku propozycję regulacji aktywów kryptowalutowych, zatytułowaną "Markets in Crypto-Assets Regulation" (MiCA). MiCA będzie bezpośrednio obowiązującym prawem we wszystkich państwach członkowskich UE po jej ratyfikacji i wejściu w życie, i będzie regulować wszystkich emitentów i usługodawców zajmujących się aktywami kryptowalutowymi.

 

MiCA ma możliwość zdefiniowania ogólnoświatowych zasad zarządzania i regulacji cyfrowych aktywów opartych na blockchainie, a także silną wolę, by to zrobić. UE mogłaby przyciągnąć talenty kryptowalutowe, firmy i inwestycje z całego świata poprzez wprowadzenie jasnych standardów i długoterminowej stabilności prawnej.

 

UE ogłosiła niedawno swój plan stworzenia stablecoina. Euro będzie wspierać stablecoina i będzie on emitowany we współpracy z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS).3 Ten stablecoin nazywany jest Basel-Clearing Account. Europejski Bank Centralny i BIS (Bank for International Settlements) pracują razem nad stworzeniem nowej waluty opartej na kryptowalutach. Bank centralny będzie emitował euro bankom w zamian za udziały. Celem jest stworzenie cyfrowej wersji gotówki, która będzie w pełni przejrzysta, wiarygodna i bezpieczna.

 

Przedstawiciele wielu krajów na świecie, takich jak Algieria, Chiny i Boliwia, martwią się wzrostem popularności kryptowalut takich jak Bitcoin i Ether.4 Mówią, że przestępcy używają kryptowalut do popełniania nielegalnych działań, takich jak pranie brudnych pieniędzy i finansowanie grup terrorystycznych. Twierdzą również, że kryptowaluty szkodzą systemowi finansowemu, ponieważ są anonimowe.

 

W przypadku Szwajcarii, Narodowy Bank Szwajcarii (SNB, The Swiss National Bank) poinformował, że kryptowaluty o stałych kursach wymiany mogą zagrozić zdolności banku do utrzymania stabilności cen.5

 

Stanowisko banku centralnego w sprawie walut cyfrowych zostało wyartykułowane przez Thomasa Jordana 5 września 2019 roku.  Według niego stablecoiny, które utrzymują rezerwy franków, dolarów i innych walut proporcjonalnie do liczby wypuszczonych tokenów, mają znacznie większe szanse na rozkwit jako forma konkurencji płatniczej. Jordan nie znalazł żadnych problemów z funkcjonowaniem stablecoinów opartych na franku szwajcarskim na terenie kraju. Zasugerował również, aby SNB rozważył wypuszczenie cyfrowej wersji franka szwajcarskiego, ale wyłącznie dla banków i innych instytucji finansowych, a nie dla ogółu społeczeństwa. Szwajcarska giełda papierów wartościowych, próbując zbudować nową platformę dla cyfrowych aktywów, zwróciła się do SNB o stworzenie takiego stablecoina.6

 

Unia Europejska uznała, że kryptowaluty są rodzajem waluty. Oznacza to, że stanowisko UE w sprawie kryptowalut różni się od stanowiska Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. Stanowisko UE w sprawie kryptowalut jest takie, że powinny być one traktowane jako rodzaj waluty i traktowane w taki sam sposób jak waluty fiat. UE jest również zaniepokojona anonimowością kryptowalut. Chce mieć pewność, że użytkownicy kryptowalut będą mogli być zidentyfikowani i ukarani za swoje nielegalne działania.

 

Takie podejście ma wiele zalet, np:
 

  • Łatwość dostępu publicznego

Tadycyjnym bankom nie zawsze udaje się osiągnąć ten cel. W wielu krajach rozwijających się brakuje dobrze funkcjonującego systemu finansowego. W związku z tym łatwość dostępu połączona ze stabilnością może pomóc w poprawieniu integracji finansowej.
 

  • Przekazy pieniężne i ogólnie płatności zagraniczne

Biorąc pod uwagę, że wielu ekspertów uważa, że przekazy pieniężne i wzrost gospodarczy idą ze sobą w parze, przyjęcie stablecoinów i podobnych technologii może pomóc słabo rozwiniętym krajom szybciej się rozwijać.

 

Istnieją jednak pewne wady, takie jak:
 

  • Charakterystyka prawna

Przepisy dotyczące stablecoinów mogą zawierać elementy takie jak systemy płatności, depozyty bankowe i tak dalej, w zależności od ich konstrukcji i struktury roszczeń. W przypadku UE mogą pojawić się specjalne kwestie (stosowane prawo i rozwiązywanie konfliktów) w środowisku międzyjurysdykcyjnym.
 

  • Kwestie z perspektywy rządowej

Jeśli niezbędne środki nie zostaną wprowadzone przed wprowadzeniem stablecoina, istnieje możliwość, że polityka inwestycyjna zostanie wykorzystana do sprywatyzowania zysków z aktywów, podczas gdy straty z aktywów zostaną przerzucone na posiadaczy coinów.

 

 

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698803/EPRS_BRI(2021)698803_EN.pdf

 

 

_______________________________

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698803/EPRS_BRI(2021)698803_EN.pdf

https://law.stanford.edu/2021/01/12/new-crypto-rules-in-the-eu-gateway-for-mass-adoption-or-excessive-regulation/

 W związku z projektem 2020

https://www.euronews.com/next/2022/01/11/bitcoin-ban-these-are-the-countries-where-crypto-is-restricted-or-illegal2

https://www.swissinfo.ch/eng/digital-currencies_swiss-central-bank-wary-of-libra-stablecoin-impact/45209216

https://www.swissinfo.ch/eng/digital-currencies_swiss-central-bank-wary-of-libra-stablecoin-impact/45209216

 

 

 

1
2
3
4
1
2
3
4