+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Rozporządzenie UE w sprawie kryptowalut: Parlament Europejski zatwierdza MiCA i TFR

Rozporządzenie UE w sprawie kryptowalut: Parlament Europejski zatwierdza MiCA i TFR

wtorek, 25 Kwiecień, 2023

20 kwietnia 2023 roku Parlament Unii Europejskiej przegłosował i przyjął dwie ważne propozycje. Jedna z nich, znana jako MiCA, dotyczy regulacji rynków obrotu kryptowalutami. Druga propozycja, zwana Rozporządzeniem Towarzyszącym, ma na celu śledzenie transferów kryptowalut poprzez wymaganie konkretnych informacji przy przenoszeniu środków. Szwajcarskie firmy kryptowalutowe handlujące z członkami UE muszą zapoznać się z nowymi przepisami, aby kontynuować handel w UE.

Unia Europejska może teraz regulować rynek kryptowalut w ramach walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, dzięki zatwierdzeniu długo oczekiwanej ustawy MiCA. Ustawodawcy głosowali 517-38 za przyjęciem ustawy, która była od dawna opóźniana. Chociaż przepisy MiCA dotyczą szerokiego zakresu nieuregulowanych aktywów kryptowalutowych, to nie zapewniają one kompleksowego pokrycia. W szczególności, aktywa takie jak niezbywalne tokeny (NFTs) i zdecentralizowane finanse (DeFi) są wyłączone z tych przepisów. Również regulacja udzielania i zaciągania kredytów w kryptowalutach nie wchodzi w zakres MiCA i nadal podlega odpowiednim przepisom krajowym.

Rada UE będzie miała ostateczne głosowanie nad projektem ustawy 16 maja, a po zatwierdzeniu zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie w lipcu. Firmy kryptowalutowe będą miały od roku do dwóch lat na dostosowanie się do przepisów. Zmieniona Travel Rule będzie egzekwowana przez UE od stycznia 2025 roku. Firmy kryptowalutowe ze Szwajcarii i innych krajów, które nie są państwami członkowskimi UE, będą musiały przestrzegać przepisów, jeżeli będą prowadzić działalność gospodarczą w UE.

Travel Rule stosowana obecnie w tradycyjnych finansach, będzie w przyszłości stosowana do transferów aktywów kryptowalutowych poprzez Rozporządzenie Towarzyszące. W związku z tym szczegóły dotyczące źródła i beneficjenta aktywów muszą towarzyszyć transakcji i być przechowywane po obu stronach transferu.

 

Wgląd w MiCA

  • Stworzenie zharmonizowanych ram dla aktywów kryptowalutowych nieobjętych istniejącymi ramami prawnymi UE i Luksemburga.
  • Zastąpienie istniejących ram krajowych i ustanowienie jednolitych zasad dla kryptowalut w całej UE
  • Ustanowienie jednolitych wymogów dotyczących przejrzystości i ujawniania informacji związanych z wydawaniem, funkcjonowaniem, organizacją i zarządzaniem podmiotami świadczącymi usługi w zakresie aktywów kryptowalutowych
  • Ustanowienie zasad ochrony konsumentów i środków zapobiegających nadużyciom na rynku
  • Uregulowanie kwestii kryptowalut, które nie kwalifikują się jako instrumenty finansowe, depozyty lub lokaty strukturyzowane na podstawie przepisów UE dotyczących usług finansowych
  • Ustalenie terminów i definicji wymienionych kryptowalut

Nowa ustawa może być szansą na przeniesienie uwagi związanej z kryptowalutami z oszustw i nierealistycznych obietnic na realne korzyści ekonomiczne. Jest to pozytywny krok dla branży kryptowalutowej, która przeszła przez trudny okres.

Podsumowując, MiCA ustanawia ramy dla walki z nadużyciami na rynku opierające się na konwencjonalnych ograniczeniach przeciwko nielegalnemu ujawnianiu informacji poufnych, wykorzystywaniu informacji poufnych i wykorzystywaniu rynku.

 

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230414IPR80133/crypto-assets-green-light-to-new-rules-for-tracing-transfers-in-the-eu

 
1
2
3
4
1
2
3
4