+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Rewolucja szwajcarskiej waluty: Propozycja SBA dotycząca cyfrowego franka szwajcarskiego poprzez tokenizację depozytów

Rewolucja szwajcarskiej waluty: Propozycja SBA dotycząca cyfrowego franka szwajcarskiego poprzez tokenizację depozytów

środa, 15 Marzec, 2023

Stowarzyszenie Bankierów Szwajcarskich (Swiss Bankers Association, SBA) opublikowało 14 marca 2023  raport na temat cyfrowego franka szwajcarskiego. Zasadniczo zasugerowali, że stworzenie "tokenizowanego" depozytu na blockchainie, emitowanego przez regulowane banki, mogłoby być dla Szwajcarii przełomem. Ten ruch mógłby nie tylko zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność kraju, ale także wzmocnić jego niezależność. Jest to ciekawa propozycja i warta rozważenia dla przyszłości szwajcarskiej bankowości.


Idea DT (deposit token) wynika z podziału depozytów za pomocą technologii blockchain. DT to w zasadzie cyfrowe franki szwajcarskie, które można dostosować za pomocą programowania. Można go wykorzystać do takich celów, jak cyfrowy handel aktywami, dokonywanie płatności w ramach "Gospodarki 4.0" oraz zdecentralizowane finanse (DeFi). Ponieważ DT jest technologią platformową i jest dostępny dla wszystkich, spodziewamy się, że w przyszłości zobaczymy więcej kreatywnych zastosowań.

 

 

Dlaczego cyfrowy token i jakie są jego uwarunkowania prawne?

Podstawowym celem waluty cyfrowej jest ułatwienie handlu i rozliczania aktywów cyfrowych. W przyszłości będzie ona również wykorzystywana do płatności między maszynami w ramach IoT, Web3 i Metaverse.

Jednakże wiarygodność prywatnie emitowanych stablecoinów jest często kwestionowana ze względu na obawy dotyczące odpowiedniego wsparcia. Autorzy białej księgi sugerują, że niezbędna jest godna zaufania waluta cyfrowa o szerokiej legitymacji, równoważna pieniądzowi konwencjonalnemu. Ponadto podkreślają, że jeśli banki komercyjne miałyby emitować token cyfrowy, nie powinno to podważać wyłącznych uprawnień Szwajcarskiego Banku Narodowego do emitowania w przyszłości cyfrowych pieniędzy banku centralnego. Zasadniczo chodzi o to, aby SNB pozostał jedynym organem, jeśli chodzi o emisję cyfrowego pieniądza banku centralnego.

Wniosek z white paper jest taki, że DT może okazać się użytecznym narzędziem w utrzymaniu konkurencyjności centrum finansowego, a także w zwiększeniu innowacyjności gospodarki cyfrowej Szwajcarii. Jednocześnie może chronić niezależność gospodarczą i technologiczną kraju. Ponadto gospodarstwa domowe i firmy mogą odnieść duże korzyści z niezawodności, bezpieczeństwa, użyteczności i dostępności opcji płatniczych.

 

Źródło: 

https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/9/4/1/1/941178de59b98030206fc15ac8c99012f65df30b/SBA_The_Deposit_Token_EN_2023.pdf

 

1
2
3
4
1
2
3
4