+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Rada Federalna Szwajcarii dąży do ustanowienia środków nadzoru dla dużych platform komunikacyjnych

Rada Federalna Szwajcarii dąży do ustanowienia środków nadzoru dla dużych platform komunikacyjnych

środa, 19 Kwiecień, 2023

Rząd Szwajcarii pracuje nad nowym zestawem przepisów, które mają zapewnić większą przejrzystość i dać użytkownikom więcej władzy nad dużymi platformami internetowymi, takimi jak Google, Facebook, YouTube i Twitter. Oznacza to, że platformy te będą odpowiedzialne za swoje działania, a użytkownicy będą mieli większy wpływ na to, jak wykorzystywane są ich dane.

 W styczniu 2023 roku w Szwajcarii z platform społecznościowych korzystało aż 7,29 miliona osób, co stanowi około 83,1% całej populacji. Według komunikatu prasowego Rady Federalnej z 5 kwietnia 2023 roku, platformy te mają obecnie coraz większy wpływ na społeczeństwo, ale w niewielkim stopniu podlegają regulacji. Departament Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji (DETEC) opracuje do marca 2024 roku propozycję ustawy w tej sprawie, która zostanie poddana pod publiczną rozwagę. W razie potrzeby nowe przepisy będą wzorowane na regulacjach zawartych w ustawie o usługach cyfrowych Unii Europejskiej.

 

Istotne aspekty proponowanego ustawodawstwa

Proponowane przez Radę Federalną ustawodawstwo obejmuje następujące kluczowe aspekty:

  • Duże platformy będą musiały mieć swojego przedstawiciela w Szwajcarii, aby można je było rozliczać z ich działań w tym kraju.
  • Jeżeli treści użytkownika zostaną usunięte lub jego konto zostanie zablokowane, powinien on mieć możliwość odwołania się bezpośrednio do platformy w celu weryfikacji decyzji.
  • Do rozpatrywania sporów między użytkownikami a platformami zostanie powołana niezależna szwajcarska komisja arbitrażowa. Koszty funkcjonowania tej komisji będą pokrywane przez same platformy.
  • Platformy będą musiały być przejrzyste w kwestii reklam, wskazując wszystkie reklamy i podając informacje o tym, jak reklamy są kierowane.
  • Użytkownicy będą mieli łatwy sposób zgłaszania mowy nienawiści, przemocy i gróźb na platformach. Platformy będą zobowiązane do sprawdzania zgłoszeń i informowania użytkowników o wynikach.

 

Źródła:

  1. https://www.swissinfo.ch/eng/business/google--facebook-and-others-to-face-tougher-regulations/48419136
  2. https://datareportal.com/reports/digital-2023-switzerland
1
2
3
4
1
2
3
4