+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Pracownicy delegowani do pracy w Szwajcarii: Obowiązki pracodawcy w 2022 r.

Pracownicy delegowani do pracy w Szwajcarii: Obowiązki pracodawcy w 2022 r.

środa, 6 Lipiec, 2022

Zgromadzenie Federalne Konfederacji Szwajcarskiej wprowadziło ustawę o pracownikach delegowanych, aby zobowiązać pracodawców mających siedzibę za granicą do przestrzegania przepisów szwajcarskiego prawa pracy. Ma ona na celu zagwarantowanie warunków pracy i płacy minimalnej pracownikom podczas ich pobytu.

 

Aby firma z UE mogła wynajmować zagranicznych pracowników, wymagane jest pozwolenie na pracę zarówno w Szwajcarii, jak i poza nią. Aby uzyskać zezwolenie, pracodawca musi mieć siedzibę w Szwajcarii.

 

Ustawa o pracownikach delegowanych wymaga spełnienia następujących warunków:

  • Pracodawca musi zapłacić kaucję za układ zbiorowy pracy (10'000 CHF)
  • Europejscy przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestracji dla celów VAT
  • Zawiadomienie musi być wysłane na 8 dni przed rozpoczęciem pracy 
  • Konieczne jest przestrzeganie kantonalnego prawa pracy

 

Zgodnie z art. 623 ustawy o pracownikach delegowanych, pracodawca musi powiadomić wyznaczone organy co najmniej 8 dni przed delegowaniem. To pisemne powiadomienie musi zawierać rodzaj wykonywanej pracy oraz miejsce, w którym będzie ona wykonywana.

 

Kolejnym wymogiem jest wypełnienie dokumentu rejestracyjnego określającego godziny pracy, które muszą być zgodne ze specyfikacją GAV w zależności od sektora pracy. W przypadku specjalnych godzin i dni wymagana będzie wcześniejsza autoryzacja.

 

Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania układów zbiorowych pracy, takich jak okresy pracy i odpoczynku, minimalne wynagrodzenie, rekompensata za urlop, dni wolne od pracy, ochrona w miejscu pracy i niedyskryminacja.

 

Pracodawca musi wypłacać minimalne wynagrodzenie zgodnie z prawem federalnym. W Szwajcarii nie ma krajowej płacy minimalnej, odmiany szwajcarskiej płacy minimalnej są ustalane na podstawie układów zbiorowych (VAG) lub prawa danego kantonu. W tym celu zaleca się skorzystanie z kalkulatora wynagrodzeń, w którym indywidualnie zostanie ustalone wynagrodzenie w zależności od wieku, wykształcenia, stanowiska i obszaru, w którym pracownik będzie przebywał.

 

Pracodawca musi również pokryć koszty zakwaterowania, podróży i wyżywienia, stosując środki przewidziane prawem. Te przypadki, w których praca trwa krócej niż 8 dni, są zwolnione z minimalnych wymagań dotyczących wynagrodzenia i urlopu.

 

Dla tych pracowników, którzy spędzają więcej niż 90 dni w roku pracując w Szwajcarii, wymagane jest pozwolenie na pobyt. W innym przypadku wystarczy zgłoszenie i rejestracja online pracownika.

 

Inspektorzy mogą okresowo kontrolować, czy ustalone standardy są przestrzegane, a pracodawca ma obowiązek umożliwić im dostęp w każdej chwili. Podczas tych kontroli oczekuje się, że pracodawca będzie dysponował umowami o zleceniu usług, zaświadczeniem A1 oraz aktualną i dokładną ewidencją czasu pracy. Jeśli nie będzie możliwości przedstawienia tych dokumentów, przyznane zostaną maksymalnie 2 dni. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pracodawca może zostać ukarany grzywną. 

 

Zgodnie z prawem szwajcarskim, kary za nieprzestrzeganie przepisów mogą obejmować od zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w Szwajcarii do grzywny w wysokości do 1 mln CHF lub kary pozbawienia wolności. Kara zostanie nałożona w zależności od rodzaju przewinienia.

 

Źródła:

  1. http://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/231/de
  2. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/232/de
1
2
3
4
1
2
3
4