+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Nowe Rozporządzenie UE ws. Zarządzania Danymi — rzetelne i innowacyjne zarządzanie danymi

Nowe Rozporządzenie UE ws. Zarządzania Danymi — rzetelne i innowacyjne zarządzanie danymi

piątek, 4 Marzec, 2022

23 lutego 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe wymagania dotyczące tego, kto może korzystać i mieć dostęp do danych tworzonych w UE we wszystkich segmentach gospodarki. Data Act miałby stać na straży sprawiedliwości cyfrowej, wspierać konkurencyjny rynek danych, stwarzać możliwości dla innowacji opartych na danych i uczynić dane bardziej dostępnymi dla wszystkich.

 

Ilość danych w ostatnich latach dramatycznie wzrosła. Obecnie są one wykorzystywane do pomocy w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Dlatego tak ważne jest, aby traktować dane jako cenny zasób.

 

Rozporządzenie ws. Zarządzania Danymi jest surowe. Doprowadzi to do przyszłych kreatywnych usług i niższych cen za usługi na rynku wtórnym oraz rynku naprawy powiązanych elementów. Ten ostatni horyzontalny składnik strategii Komisji w zakresie danych będzie miał decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów transformacji cyfrowej określonych w Agendzie Cyfrowej na rok 2030.

 

W projekcie Rozporządzenia ws. Zarządzania Danymi zawarte są następujące punkty:

Środki mające na celu zapewnienie użytkownikom podłączonych urządzeń dostępu do tworzonych przez nich danych

  • Środki mające na celu przywrócenie równowagi siły przetargowej MŚP poprzez ograniczenie nadużywania nierówności umownych w umowach o udostępnianiu danych. Rozporządzenie ws. Zarządzania Danymi będzie chronić je przed nieuczciwymi warunkami umownymi narzuconymi przez stronę trzecią, jak również zapewni wzorcowe warunki umowne, aby pomóc im w sporządzaniu i negocjowaniu sprawiedliwych umów o udostępnianiu danych.
  • Dostęp i wykorzystanie danych posiadanych przez sektor komercyjny przez podmioty sektora publicznego, które są wymagane w nadzwyczajnych okolicznościach, jak np. w przypadku zagrożenia publicznego
  • Nowe przepisy pozwalające użytkownikom na efektywne przechodzenie pomiędzy wieloma dostawcami usług zarządzania danymi w chmurze przy jednoczesnym wprowadzeniu kontroli w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu przesyłaniu danych.

 

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1113

1
2
3
4
1
2
3
4