+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

To może być początek Doliny FinTechowej w Polsce. Co z regulacją MiCA zrobi rzad i KNF? | Artykuł autorstwa Dr. Katarzyna Lasota Heller dla Wyborcza.biz & Bankier.pl

To może być początek Doliny FinTechowej w Polsce. Co z regulacją MiCA zrobi rzad i KNF? | Artykuł autorstwa Dr. Katarzyna Lasota Heller dla Wyborcza.biz & Bankier.pl

poniedziałek, 11 Marzec, 2024

2 marca 2024 roku na Wyborcza.biz, a później na Bankier.pl, Dr Katarzyna Lasota Heller dokonuje w swoich refleksjach oceny potencjalnego wpływu regulacji MiCA na rozwój sektora fintechowego w Polsce. Artykuł wskazuje na krytyczne momenty w historii kryptowalut oraz wprowadza czytelnika w kontekst szaleństwa i braku regulacji, które towarzyszyły pierwszym latach istnienia rynku kryptowalut w Polsce. Dr Lasota Heller odwołuje się także do europejskiej inicjatywy regulacyjnej, jaką stanowi MiCA, przedstawiając jej kluczowe założenia i konsekwencje dla rynku.

Rozważania dotyczące MiCA wskazują na istotne zmiany, jakie będą miały miejsce w funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Regulacje te mają na celu uregulowanie prawnego statusu kryptoaktywów, określenie precyzyjnych zasad dotyczących świadczenia usług z nimi związanych oraz wprowadzenie wymogów licencyjnych dla podmiotów zajmujących się ich obsługą. Wyłania się też koncepcja geograficznego wymiaru, który ma na celu ułatwienie działalności usługodawcom na terenie całej Unii Europejskiej.

Polska, według Dr Lasota Heller, dysponuje potencjałem do stać się europejską stolicą fintechu. Kraj ten posiada silne atuty, takie jak wybitni specjaliści, rozwinięty sektor technologiczny oraz dynamicznie rozwijający się rynek wewnętrzny. Jednakże, aby wykorzystać pełen potencjał, potrzebne jest aktywne wsparcie ze strony rządu i organów regulacyjnych. Istotne jest, aby Polska opracowała spójną strategię regulacyjną, która będzie sprzyjać innowacjom i zachęcać do inwestycji w sektor fintech.

Jednym z głównych przesłanek artykułu jest idea otwarcia się Polski na innowacje i współpracę międzynarodową. W kontekście MiCA, Polska ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem dla fintechów z całego świata. Kluczowe jest, aby regulacje były elastyczne i dostosowane do potrzeb rynku, jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony inwestorów i stabilności finansowej.

Dr Lasota Heller podkreśla również znaczenie rozwoju ekosystemu fintechowego dla Polski. Istniejące firmy oraz instytucje branżowe tworzą solidną podstawę dla rozwoju sektora. Jednakże, aby osiągnąć pełen potencjał, konieczne jest zapewnienie warunków sprzyjających innowacjom i rozwojowi nowych technologii.

W kontekście polskiego potencjału fintechowego, Dr Lasota Heller wskazuje także na wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć kraj. Należy skoncentrować się na zatrzymaniu najlepszych talentów oraz przyciągnięciu inwestycji, które umożliwią dalszy rozwój sektora. Istotną kwestią jest także budowanie pozytywnego wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca dla innowacji i rozwoju technologicznego.

Podsumowując, artykuł Dr Katarzyny Lasoty Heller stanowi ważny głos w debacie na temat przyszłości sektora fintechowego w Polsce. Dr Katarzyna Lasota Heller podkreśla znaczenie otwartości na innowacje oraz potrzebę aktywnego wsparcia ze strony rządu i regulatorów. Przy odpowiednim podejściu, regulacje MiCA mogą stanowić katalizator dla rozwoju sektora fintechowego w Polsce, otwierając nowe możliwości dla inwestorów, przedsiębiorców i specjalistów branżowych.

 

Linki do artykułów:

Wyborcza.biz:

https://wyborcza.biz/biznes/7,179195,30742537,to-moze-byc-poczatek-dolin...

 

Bankier.pl:

https://www.bankier.pl/amp/wiadomosc/To-moze-byc-poczatek-Doliny-Fintech...

1
2
3
4
1
2
3
4