+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Komisja Europejska proponuje cyfrowe euro: co należy wiedzieć?

Komisja Europejska proponuje cyfrowe euro: co należy wiedzieć?

poniedziałek, 10 Lipiec, 2023

W dniu 28 czerwca 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła „pakiet jednolitej waluty” (single currency package) obejmujący dwa wnioski mające na celu zapewnienie stałej dostępności i użyteczności banknotów i monet euro w całej strefie euro. Ma on na celu ustanowienie ram dla cyfrowej wersji euro, która mogłaby być emitowana przez Europejski Bank Centralny w przyszłości, obok fizycznej gotówki, jako alternatywna metoda płatności.

 

Euro od dawna służy jako symbol jedności i siły w Europie. W ciągu ostatnich dwóch dekad osoby fizyczne i firmy w strefie euro i poza nią przyzwyczaiły się do korzystania z monet i banknotów euro w transakcjach. Podczas gdy większość (60%) ankietowanych wyraziła chęć zachowania możliwości korzystania z gotówki, istnieje rosnący trend w kierunku cyfrowych metod płatności, w tym kart i aplikacji oferowanych przez banki i inne cyfrowe instytucje finansowe.

 

Aby dostosować się do tych zmieniających się preferencji, Komisja proponuje dwa zestawy środków w celu zapewnienia osobom fizycznym możliwości dokonywania płatności przy użyciu fizycznego lub cyfrowego euro, reprezentującego pieniądz banku centralnego. Pakiet ten obejmuje wniosek ustawodawczy, który ustanawia niezbędne ramy prawne dla potencjalnego cyfrowego euro, uzupełniającego tradycyjne banknoty i monety. 

 

Jego celem jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom dodatkowej opcji, poza istniejącymi alternatywami prywatnymi, do dokonywania płatności cyfrowych przy użyciu powszechnie akceptowanej, opłacalnej, bezpiecznej i niezawodnej formy pieniądza publicznego w strefie euro. Decyzja o emisji cyfrowego euro będzie ostatecznie należeć do Europejskiego Banku Centralnego, pod warunkiem, że wniosek w sprawie ustanowienia ram prawnych zostanie zaakceptowany przez Parlament Europejski i Radę.

 

Pakiet obejmuje również wniosek legislacyjny dotyczący akceptacji i dostępności gotówki euro jako prawnego środka płatniczego. Środek ten ma na celu zachowanie roli gotówki jako powszechnie akceptowanego środka płatniczego, zapewniając jego dostępność dla osób fizycznych i przedsiębiorstw w całej strefie euro.

 

Oto niektóre z kluczowych cech cyfrowego euro zaproponowanych przez Komisję Europejską:

 

  • Byłaby to cyfrowa wersja euro, emitowana i regulowana przez EBC.
  • Byłaby dostępna dla wszystkich w strefie euro.
  • Byłaby chroniona takimi samymi standardami prywatności i bezpieczeństwa jak gotówka.
  • Byłaby wykorzystywana zarówno do płatności offline, jak i online.
  • Byłaby zaprojektowana tak, by uzupełniać gotówkę, a nie ją zastępować.

 

Źródło:

https://finance.ec.europa.eu/publications/digital-euro-package_en

 
1
2
3
4
1
2
3
4