+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Jak Metaverse rewolucjonizuje światowy przemysł technologiczny i jego ramy prawne?

Jak Metaverse rewolucjonizuje światowy przemysł technologiczny i jego ramy prawne?

wtorek, 21 Czerwiec, 2022

Jednym z największych haseł roku 2022 jest Metaverse, czyli wirtualne środowisko zbudowane z połączenia takich technologii jak wirtualne nieruchomości i rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality - AR). Połączenie świata wirtualnego i rzeczywistego uderzyło w Szwajcarię i świat jak meteor. Wszystkie firmy muszą zrozumieć i przyjąć tę zmianę paradygmatu, aby pozostać konkurencyjne.

 

Metaverse na nowo odkryje znaczenie spędzania czasu w wirtualnej rzeczywistości i rozszerzy nasze umiejętności poza to, co jest fizycznie osiągalne. Niezwykłym aspektem Metaverse jest jego ciągła ekspansja, wzrost i odkrywanie własnego domu. Zmiana marki Facebooka na Meta sygnalizuje dramatyczną zmianę w przyszłych kierunkach rozwoju tego potentata z Doliny Krzemowej. Kluczowe firmy technologiczne i inne przedsiębiorstwa przyjmują i włączają Metaverse do swojej codziennej działalności.

 

Metaverse zapoczątkowuje znaczącą zmianę w sposobie, w jaki ludzie korzystają z technologii. Podobnie jak cyberprzestrzeń lub Internet 3D, jest to wspólne wirtualne miejsce, które łączy cyfrową i fizyczną wirtualną rzeczywistość. Sztuczna inteligencja (AI), wirtualna rzeczywistość (VR), monitory montowane na głowie (HMD), technologie przestrzenne, internet rzeczy (IoT), rzeczywistość rozszerzona (AR) i 5G sprawiają, że jest to możliwe. 

 

Niezależnie od tego, czy są Państwo w Metaverse, czy nie, Metaverse istnieje, ponieważ jest niezależne od urządzeń.

 

Co osoby prywatne i firmy mogą zrobić za pomocą Metaverse w 2022 roku?

 

Trendy Metaverse rozwinęły się wykładniczo, tworząc wciągającą wirtualną rzeczywistość i interaktywne miejsce synchronizacji doświadczeń użytkowników. Podkreśla to znaczenie interoperacyjności w łączności sieciowej, obejmującej od interakcji międzyludzkich do transakcji i przechowywania danych w zdecentralizowanej sieci.

 

 • Niższe koszty ogólne
 • Zwiększony zasięg rynkowy i świadomość marki
 • Zwiększony dochód firmy
 • Łatwiejszy dostęp
 • Rentowne operacje biznesowe
 • Gry wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną
 • Rynek dóbr cyfrowych
 • Internetowe galerie sztuki
 • Przestrzeń sieci społecznościowej dla cyfrowych nieruchomości

 

Prawne implikacje Metaverse

Nie jest tajemnicą, że rewolucja Metaverse w wirtualnym świecie i łatwość prowadzenia biznesu to wspaniała rzecz. Ma ona jednak również pewne ograniczenia. Należą do nich:

 

Kwestie prywatności danych

Korzystanie z Metaverse wymaga gromadzenia na dużą skalę różnych form danych osobowych. Metaverse znacznie rozszerzy zakres informacji o osobach, które są gromadzone w wyniku zbierania danych osobowych wieloma kanałami.

W tym kontekście pojawiają się różne trudności prawne związane z ochroną danych. 

 

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych jest obowiązkiem strony, która decyduje o celu i metodach przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami szwajcarskimi i unijnymi. Trudno będzie określić, kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Metaverse, ponieważ może to dotyczyć całkowicie zdecentralizowanej sieci.

 

Prawo konkurencji

Przedsiębiorstwa muszą współdziałać, koordynować i gwarantować zgodność platform w celu zapewnienia płynnego doświadczenia Metaverse i szerokiego wyboru usług dla członków. Może to skutkować pozwami antymonopolowymi.

 

Firmy działające w Metaverse muszą przyjąć odpowiednie zasady, procesy, programy szkoleniowe i systemy kontroli, aby uniknąć takich problemów.

 

Wyzwania prawne związane z NFT

Z punktu widzenia prawa autorskiego, bardzo ważne jest, aby wskazać kupującemu, jakie prawa nabywa wraz z zakupem produktu cyfrowego i jakie istnieją ograniczenia w korzystaniu z niego.

 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, w przypadku NFT szczególnie ważne jest zapewnienie, że w związku ze sprzedażą nie są oferowane żadne papiery wartościowe lub inwestycje, ponieważ powodowałoby to powstanie obowiązku prospektowego, którego można uniknąć, nie przekraczając określonych kryteriów.

 

Prawa do własności intelektualnej

Metaverse ma być również miejscem, gdzie ludzie mogą współpracować w celu tworzenia nowych rzeczy. Zwłaszcza współpraca w celu opracowania praw własności intelektualnej stanowi przeszkodę, ponieważ współwłasność jest trudna do zrealizowania. Kto jest właścicielem wytworzonych praw w takich przypadkach?

 

W związku z tymi uwarunkowaniami Komisja Europejska bada reformę własności intelektualnej współtworzonej dzięki nowym technologiom. Innym problemem, z którym borykają się artyści i firmy, jest znalezienie sposobu na ochronę i egzekwowanie marki w świecie wirtualnym.

 

Źródła:

 1. https://www.coindesk.com/learn/what-can-you-actually-do-in-the-metaverse-in-2022/
 2. https://www.mondaq.com/unitedstates/fin-tech/1127424/a-brief-overview-of-the-metaverse-and-the-legal-challenges-it-will-present-
1
2
3
4
1
2
3
4