+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Federalny Sąd Najwyższy potwierdza, że w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych kierowcy Ubera są uznawani za pracowników, a firma musi płacić składki OASI

Federalny Sąd Najwyższy potwierdza, że w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych kierowcy Ubera są uznawani za pracowników, a firma musi płacić składki OASI

poniedziałek, 27 Marzec, 2023

W ostatnim orzeczeniu Federalny Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że kierowcy Ubera nie są samozatrudnieni i muszą być traktowani jako pracownicy. W związku z tym firma jest zobowiązana do opłacania za nich składek OASI.

 

Spór rozpoczął się w 2014 roku i trwał przez długi czas w Zurychu. Po długiej batalii prawnej kantonalny fundusz odszkodowawczy wyszedł z niej zwycięsko. Firma parasolowa Ubera jest teraz zobowiązana do przekazania funduszowi odszkodowawczemu dokumentów płacowych kierowców, aby można było ustalić wysokość składek AHV.

 

Uber od dawna utrzymuje, że jego kierowcy są niezależnymi przedsiębiorcami, a nie pracownikami. Serwis przewozowy postrzega siebie jako platformę pomiędzy klientem a kierowcą. Federalny Sąd Najwyższy nie zgadza się z tym jednak, powołując się na możliwość wydawania przez firmę poleceń i kontrolowania kierowców za pomocą aplikacji jako dowód na to, że są oni w rzeczywistości zatrudnieni jako pracownicy.

 

Orzeczenie to jest zgodne z podobną decyzją sądu federalnego z lata ubiegłego roku, która dotyczyła warunków pracy kierowców Ubera w kantonie Genewa. Sąd uznał, że większość kierowców powinna być uznana za pracowników, a nie niezależnych wykonawców.

 

Te decyzje sądowe są kluczowe, ponieważ wymagają od Ubera przestrzegania pewnych przepisów na rzecz ubezpieczeń społecznych i ochrony pracowników. Wyrównują również pole gry pomiędzy Uberem a tradycyjnymi firmami taksówkarskimi.

 

Pomimo tych decyzji, Uber zamierza zachować w przyszłości swój model z kierowcami pracującymi na własny rachunek. Firma planuje dać poszczególnym kierowcom więcej autonomii w zakresie ustalania cen i samodzielnego wybierania przejazdów. Dopiero okaże się, czy te dostosowania zostaną zaakceptowane przez władze i sądy, czy też zostaną odrzucone jako kosmetyczne zmiany.

 

Trwający spór podkreśla znaczenie ustanowienia sprawiedliwych warunków pracy i ochrony socjalnej dla wszystkich pracowników, niezależnie od branży czy stanowiska. Orzeczenie ustanawia ważny precedens i może mieć daleko idące konsekwencje dla całej gospodarki gigowej.

 

Źródło:

https://www.srf.ch/news/schweiz/urteil-bundesgericht-uber-muss-ahv-beitraege-fuer-fahrerinnen-und-fahrer-entrichten

 
1
2
3
4
1
2
3
4