+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Dlaczego NFTs będą wkrótce używane do składania pozwów sądowych?

Dlaczego NFTs będą wkrótce używane do składania pozwów sądowych?

czwartek, 9 Marzec, 2023

Jeśli chodzi o otrzymywanie dokumentów sądowych, powszechnie uważa się, że to urzędnik sądowy śledzi pozwanego ze skargą i wezwaniem. Ta metoda doręczenia, zwana doręczeniem osobistym, jest najbardziej bezpośrednia, chociaż istnieją inne uznane sposoby doręczenia wezwania i skargi, na przykład za pośrednictwem poczty. Sąd nie pozwoli powodowi na odejście od tych ustalonych metod doręczenia, chyba że w wyjątkowych okolicznościach. Jednak pojawienie się technologii blockchain wprowadziło nową formę doręczenia: doręczenie za pomocą niezbywalnych tokenów (NFTs).

 

W ostatnim czasie dwa sądy zezwoliły powodom na doręczanie anonimowych pozwanych przy użyciu NFTs. NFTs to pliki cyfrowe, które zazwyczaj zawierają prace twórcze, takie jak muzyka, sztuka i wideo, ale mogą zawierać prawie każdy rodzaj pliku. NFTs wykorzystują technologię blockchain do ustalenia wiarygodności transakcji. To sprawia, że NFTs są korzystniejszą opcją dla spraw, w których występują anonimowi pozwani w sporach związanych z technologią blockchain, w porównaniu do usług świadczonych osobiście lub pocztą. Niemniej jednak nadal istnieją niejasności dotyczące procesu i okoliczności doręczenia komuś pozwu za pomocą NFT.

 

Ostatnie sprawy sądowe w USA

LCX AG przeciwko John Doe nr 1-25 to pierwszy odnotowany przypadek doręczenia pozwu za pośrednictwem NFT. LCX AG, firma zajmująca się wymianą kryptowalut z siedzibą w Liechtensteinie, zgłosiła w styczniu 2022 roku publiczną kradzież aktywów cyfrowych o wartości prawie 8 milionów dolarów. Firma przeprowadziła dochodzenie i poinformowała organy ścigania o zaistniałej sytuacji. Chociaż LCX udało się prześledzić drogę 1,3 mln dolarów skradzionych aktywów do konkretnego adresu portfela na blockchainie, nie udało się zidentyfikować nazwiska ani adresu złodzieja. Dlatego też, gdy firma złożyła pozew w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Nowy Jork, poprosiła sędziego o umożliwienie doręczenia za pośrednictwem NFT.

LCX zaproponował dystrybucję tokena usługowego, który zawiera hiperłącze do strony internetowej zaprojektowanej przez prawnika powoda. Strona ta zawierałaby nakaz przedstawienia sprawy oraz wszystkie dokumenty prawne. Hiperłącze serwisowe miałoby również funkcję monitorowania kliknięć na to łącze.

Andrea Masley, sędzia Sądu Najwyższego Nowego Jorku, przychyliła się do wniosku LCX o wykorzystanie NFT do doręczeń, uznając, że jest to ważna i zadowalająca metoda ustalenia jurysdykcji zgodnie z prawem stanu Nowy Jork.

 

Podobny przypadek w Europie

Fabrizio D'Aloia, założyciel włoskiej firmy Microgame zajmującej się grami hazardowymi online, otrzymał w lipcu 2022 roku pozwolenie od Sądu Najwyższego Anglii i Walii na dostarczenie pozwanym dokumentów sądowych za pomocą NFT airdrop. D'Aloia twierdzi, że został oszukany przez nieznanych oskarżonych, co spowodowało utratę aktywów kryptowalutowych o wartości 2,1 mln dolarów zdeponowanych na internetowych kontach maklerskich.

Dwa adresy portfeli w blockchainie zostały namierzone przez osoby odpowiedzialne za oszukańczą platformę, a sąd upoważnił D'Aloia do pozwania ich poprzez wysłanie dokumentów sądowych za pośrednictwem NFT do obu portfeli. Jest to pierwszy przypadek w Europie, w którym powód otrzymał pozwolenie na doręczenie dokumentów za pośrednictwem NFT, po sprawie w Nowym Jorku jako drugiej na świecie.

 

Czy możliwe jest, że NFTs staną się regularną metodą doręczania dokumentów sądowych?

Chociaż istnieją wątpliwości natury konstytucyjnej, niektóre sprawy pokazały, że pozwanym można doręczać dokumenty sądowe za pośrednictwem NFT, jeśli powód przestrzega określonych procedur w celu zapewnienia należytego procesu. Sprawy te uznają, że w sporach dotyczących technologii blockchain pozwani są często anonimowi, a doręczenia za pośrednictwem NFT mogą ułatwić pozywanie złodziei i zniechęcić do nielegalnych zachowań. Nie jest jednak pewne, czy sądy pozwolą, aby doręczenia za pośrednictwem NFT stały się powszechne, biorąc pod uwagę potencjalne słabości tej metody doręczeń.

Jednym z możliwych problemów jest to, że sądy nie rozważały jeszcze możliwości zakwestionowania przez pozwanego adekwatności takiego doręczenia. Jeśli pozwany twierdzi później, że nie doręczono mu odpowiedniego zawiadomienia, może argumentować, że metoda doręczenia nie była sprawiedliwa w świetle wymogów konstytucyjnych.

Inny możliwy zarzut wynika z niepewności, czy pozwany rzeczywiście otworzył NFT i kliknął na hiperłącze zawarte w tokenie. Choć jest to mało prawdopodobne, pozwany może twierdzić, że hiperłącze zostało kliknięte przez inną osobę mającą dostęp do portfela, co potencjalnie może doprowadzić do uchylenia przez sąd wyroku zaocznego wobec pozwanego w późniejszym terminie.

Pomimo wielu zalet wykorzystania NFTs do dostarczania wezwań sądowych, istnieją wymogi prawne, których należy przestrzegać. Niektóre firmy wykorzystują NFTs nie tylko do doręczania dokumentów sądowych, ale także do zwalczania fałszerstw.

Dzięki zastosowaniu technologii blockchain, NFTs mogą potwierdzać autentyczność, oryginalność i brak praw autorskich do aktywów cyfrowych, co czyni je odpornymi na zniszczenie i łatwymi do zweryfikowania. Inteligentne kontrakty mogą przekazywać tantiemy i opłaty twórcy, umożliwiając firmom medialnym powiązanie swoich ekskluzywnych treści z NFTs i zapewnienie swoim konsumentom wyjątkowych doświadczeń dzięki tej technologii.

 

Przyszłość i Szwajcaria

Oczekuje się, że częstotliwość świadczenia usług opartych na NFT będzie rosła, ponieważ liczba transakcji na blockchainie stale rośnie. Dlatego też niezwykle istotne jest zaangażowanie adwokata, który doskonale rozumie te kwestie. Biorąc pod uwagę, że jeden sąd w USA i inny we Włoszech zezwoliły na używanie NFTs w swoich salach sądowych, oczekuje się, że to samo stanie się w całej UE i Szwajcarii.

 

Źródła:   

  1. https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/youve-been-airdropped-english-courts-approve-service-lawsuit-nft
  2. https://cointelegraph.com/news/how-nft-court-summons-could-change-the-legal-landscape
1
2
3
4
1
2
3
4