+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Waluta cyfrowa banku centralnego (CBDC) odgrywa kluczową rolę w szwajcarskim projekcie pilotażowym

Waluta cyfrowa banku centralnego (CBDC) odgrywa kluczową rolę w szwajcarskim projekcie pilotażowym

poniedziałek, 6 Listopad, 2023

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) uruchomił 2 listopada 2023 r. projekt pilotażowy wraz z sześcioma bankami komercyjnymi w celu zbadania możliwości wykorzystania hurtowej waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC) dla instytucji finansowych. Projekt pilotażowy, zwany Helvetia Faza III, potrwa od grudnia 2023 r. do czerwca 2024 r. i obejmie emisję hurtowego CBDC franka szwajcarskiego na infrastrukturze rynku finansowego opartej na technologii rozproszonego rejestru (DLT).

 

Projekt pilotażowy ma potrwać od grudnia 2023 r. do czerwca 2024 r. Uczestniczącymi bankami są Banque Cantonale Vaudoise, Basler Kantonalbank, Commerzbank, Hypothekarbank Lenzburg, UBS i Zürcher Kantonalbank.

 

"Ten projekt pilotażowy jest ważnym krokiem w naszych badaniach nad CBDC" – powiedział prezes SNB Thomas Jordan. "Jesteśmy zobowiązani do zbadania potencjału CBDC, aby przynieść korzyści szwajcarskiej gospodarce i systemowi finansowemu".

 

Ewolucja Projektu Helvetia

Projekt Helvetia to wielofazowy projekt, który bada potencjał CBDC od 2019 roku.

 

Faza I: Faza I koncentrowała się na koncepcyjnym projekcie hurtowego systemu CBDC.

Faza II: Faza II koncentrowała się na opracowaniu prototypu hurtowego systemu CBDC.

Faza III: Faza III to projekt pilotażowy, który rozpoczyna się dzisiaj.

 

Korzyści wynikające z CBDC

 

CBDC może zaoferować szereg korzyści dla systemu finansowego, w tym:

 

  • Zwiększoną wydajność: CBDC może rozliczać transakcje szybciej i wydajniej niż tradycyjne metody.
  • Większą przejrzystość: CBDC może sprawić, że transakcje będą bardziej przejrzyste i identyfikowalne.
  • Zmniejszone ryzyko: CBDC może zmniejszyć ryzyko niestabilności finansowej.

 

Zaangażowanie SNB w CBDC

 

SNB jest zaangażowany w badanie potencjału CBDC i uważnie monitoruje rozwój sytuacji w tym sektorze. Projekt pilotażowy jest ważnym krokiem w tym procesie i pomoże SNB lepiej zrozumieć potencjalne korzyści i zagrożenia związane z CBDC.

 

O SNB

 

Szwajcarski Bank Narodowy jest bankiem centralnym Szwajcarii. Do jego głównych zadań należy zapewnienie stabilności cen, promowanie stabilności systemu finansowego oraz prowadzenie polityki pieniężnej kraju.

 

Cele projektu pilotażowego

 

Cele projektu pilotażowego są następujące:

 

  • Przetestowanie wykonalności wykorzystania hurtowego CBDC do rozliczania transakcji między instytucjami finansowymi.
  • Ocena potencjalnych korzyści wynikających z korzystania z hurtowego CBDC, takich jak zwiększona wydajność i przejrzystość.
  • Określenie wszelkich potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z hurtowego CBDC.

 

Implikacje projektu pilotażowego

 

Projekt pilotażowy jest znaczącym krokiem naprzód w rozwoju CBDC w Szwajcarii. Jeśli projekt pilotażowy zakończy się sukcesem, może utorować drogę do wprowadzenia hurtowego CBDC w Szwajcarii w przyszłości.

 

Źródło:

https://www.snb.ch/en/publications/communication/press-releases/2023/pre_20231102

 
1
2
3
4
1
2
3
4