+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

W Szwajcarii zostaną zniesione akcje na okaziciela

W Szwajcarii zostaną zniesione akcje na okaziciela

sobota, 15 Czerwiec, 2019

Szwajcarskie organy ustawodawcze zakończyły konsultacje na temat zniesienia akcji na okaziciela. Do zmian w przepisach dojdzie w wyniku realizacji wymagań OECD. Jedyne dozwolone akcje na okaziciela będą mogły wydawać spółki, których akcje są notowane na giełdzie, albo których akcje zapisane są w postaci zdematerializowanej. Te spółki muszą w przeciągu 18 miesięcy od momentu wejścia w życie nowej ustawy zarejestrować do rejestru handlowego odpowiednią wzmiankę w tym zakresie.

Od momentu wejścia w życie nowelizacji nie będzie już możliwe zakładanie nowych spółek z akcjami okaziciela. Istniejące spółki akcyjne będą musiały w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie wymienić akcje na okaziciela na akcje imienne. W przypadku niedochowania wskazanego terminu, akcje na okaziciela zostaną z mocy prawa przekształcone na akcje imienne. Organ rejestrowy ma za zadanie z urzędu wprowadzić do rejestru handlowego zmiany, równocześnie ze wzmianką, że dokumenty rejestrowe spółki zawierają w tym zakresie informacje różne o tych uwidocznionych w rejestrze.

Spółki akcyjne, których akcje zostały przekształcone na akcje imienne z mocy prawa, są zobowiązane zmienić ich statuty w tym zakresie. Rejestr handlowy będzie odrzucał wszelkie wnioski o rejestracje zmiany statutów, jeśli nie będą one zawierały także tej zmiany. Np. spółka podejmie uchwałę o zmianie siedziby, a nie podejmie uchwały o zmianie akcji z okaziciela na imienne.

Proponowane zmiany powinny wejść w życie jeszcze we wrześniu roku 2019, najpóźniej jednak 1.1.2020.

Osoby posiadające akcje na okaziciela w spółkach szwajcarskich nie notowanych na giełdzie i które nie zostały wydane w postaci zdematerializowanej prosimy o kontakt na info@lexcellence.swiss w celu otrzymania odpowiedniej porady, co do ich szczególnej sytuacji.

1
2
3
4
1
2
3
4