+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Studia w Szwajcarii od A do Z: system edukacyjny, procedury aplikacyjne i wysokość czesnego. Czy studia w Szwajcarii ułatwiają znalezienie pracy w Szwajcarii? | Studia dla obcokrajowców a biznes w Szwajcarii

Studia w Szwajcarii od A do Z: system edukacyjny, procedury aplikacyjne i wysokość czesnego. Czy studia w Szwajcarii ułatwiają znalezienie pracy w Szwajcarii? | Studia dla obcokrajowców a biznes w Szwajcarii

poniedziałek, 4 Kwiecień, 2022

Szwajcaria to bez wątpienia jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków emigracyjnych, ale nie wszyscy wiedzą, że ten alpejski kraj może pochwalić się nie tylko konkurencyjnym rynkiem pracy, ale także doskonałą edukacją. Trzy szwajcarskie uniwersytety znajdują się w top 100 najlepszych uczelni świata — ETH Zurich to 15 najlepsza uczelnia świata, École Polytechnique Fédérale de Lausanne - 40, a Uniwersytet Zuryski - 75. Rankingi to jednak nie wszystko, więc Szwajcaria oferuje swoim studentom coś znacznie cenniejszego niż prestiż — mnogość ośrodków badawczych, gdzie mogą odbywać staże i doskonalić umiejętności zdobywane na studiach w praktycznym kontekście. Jeżeli zastanawiasz się, jak funkcjonuje system szkolnictwa w Szwajcarii, jakie wymagania trzeba spełniać, aby zostać przyjętym na szwajcarski uniwersytet i jak zdobycie wykształcenia wyższego w Szwajcarii wpływa na możliwość znalezienia pracy i status w prawie pracy, czytaj dalej.  

 

Czy łatwiej w Szwajcarii znaleźć pracę dopasowaną do kwalifikacji ze szwajcarskim dyplomem? 

 

Szwajcaria ściśle współpracuje z Unią Europejską, więc Polakom łatwiej uzyskać uznanie dyplomu, ale statystyki pokazują, że szwajcarski dyplom znacznie zwiększa szanse na znalezienie pracy w zawodzie. Według Federalnego Biura Statycznego Szwajcarii 9 z 10 absolwentów szwajcarskich uczelni znajduje pracę zgodną z ich akademickim przygotowaniem. Co więcej, 73% absolwentów z federalnymi certyfikatami (EF) rozpoczyna pracę nawet przed ukończeniem studiów. 

Krótki przewodnik po szwajcarskich uniwersytetach 

 

W Szwajcarii znajduje się 12 uniwersytetów, a 10 z nich zarządzanych jest przez kantony. Planując studia w Szwajcarii, masz do wyboru takie instytucje jak: 

 1. ETH Zurych
 2. Uniwersytet Zuryski
 3. Uniwersytet Genewski 
 4. Uniwersytet w Bazylei
 5. École Polytechnique Fédérale de Lausanne
 6. Uniwersytet w Bernie 
 7. Uniwersytet w Lozannie 
 8. International Institute for Management Development (IMD)
 9. USI — University of Italian Speaking Switzerland
 10. Uniwersytet w St.Gallen
 11. Uniwersytet we Fryburgu 
 12. Uniwersytet w Neuchâtel

 

Szwajcaria dzieli swój system szkolnictwa na dwie kategorie: uniwersytety i uniwersytety nauk stosowanych, które skupiają się na praktycznym zastosowaniu wiedzy i badaniach naukowych. ETH Zurych i École Polytechnique Fédérale de Lausanne to przykłady uniwersytetów nauk stosowanych, które cieszą się ogromną sławą i przygotowują swoich absolwentów do międzynarodowych karier w biznesie i akademickich badaniach. Uczelnie te są blisko powiązane z czteroma prestiżowymi centrami badań i kontrolowane przez rząd federalny, a nie władze kantonalne. 

Studia w Szwajcarii w praktyce

Studia w Szwajcarii mają podobną formułę jak w większości krajów europejskich, w tym w Polsce, ponieważ działają na zasadzie tzw. procesu bolońskiego. Studia I stopnia (licencjackie)  trwają co najmniej 6 semestrów, studia II stopnia (magisterskie)  4 semestry, a studia III stopnia (doktoranckie) - 4 lata. Jakie są szacunkowe koszty studiów w Szwajcarii? Koszty życia w Szwajcarii są stosunkowe wysokie, ale same studia nie należą do najdroższych w Europie. Szwajcarski rząd wydaje mnóstwo na edukację, więc semestr na dwóch prestiżowych uczelniach — EPFL w Lozannie i ETHZ w Zurychu — nie kosztuje więcej niż 650 franków niezależnie od kraju pochodzenia studenta. Niektóre szwajcarskie uniwersytety, jak Uniwersytet St. Gallen, ustalają jednak wyższe czesne dla zagranicznych studentów — nawet powyżej 3000 franków za semestr.  

 

Stypendia dla obcokrajowców w Szwajcarii? Jak najbardziej!

 

Na szczęście studenci zagraniczni mogą liczyć na stypendia oferowane przez rząd szwajcarski, m.in. stypendium doskonałości rządu szwajcarskiego dla zagranicznych studentów i artystów (Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artists). Takie stypendium skierowane jest do studentów, którzy skończyli studia magisterskie albo doktoranckie i artystów, którzy mają przynajmniej tytuł licencjata. 90% wszystkich stypendiów trafia do naukowców, a pozostałe 10% do artystów. Kryteria, które brane są pod uwagę to:

 • profil kandydata 
 • jakość prowadzonych badań lub dzieł sztuki
 • dopasowanie szwajcarskich programów do profilu kandydata i potencjał przyszłych projektów kandydata w Szwajcarii 

 

Szczegóły programu są ogłaszane w sierpniu każdego roku, a aplikacje można składać zwykle od września do grudnia w zależności od kraju pochodzenia kandydata. 

 

Niektóre uczelnie mają także swoje własne programy stypendialne, które często otwarte są dla zagranicznych studentów, więc warto dokładnie zapoznać się z ofertą interesujących nas uniwersytetów. 

Jak aplikować na studia w Szwajcarii? 

Szwajcaria nie ma swojego scentralizowanego systemu przyjęć na studia, co oznacza, że trzeba osobno aplikować do każdej z interesujących nas uczelni. Aby rozpocząć studia licencjackie, studenci muszą posiadać odpowiednik szwajcarskiej matury, natomiast aplikowanie na studia magisterskie jest możliwe tylko jeśli kandydaci skończyli już studia licencjackie na jednym z uznawanych międzynarodowo uniwersytetów. Bardzo często uniwersytety mają długie listy wymogów, które muszą spełnić kandydaci, więc warto przygotować się na czasochłonny proces rekrutacyjny. 

 

Prawo pracy a szwajcarskie studia

 

Szwajcarscy pracodawcy zdecydowanie patrzą przychylniej na absolwentów ze szwajcarskim dyplomem, zwłaszcza jeśli pochodzą z krajów Unii Europejskiej. Jedynie 10-15% studentów z tzw. krajów trzecich dostaje po studiach pracę w Szwajcarii, co spowodowane jest tym, że mają tylko 6 miesięcy na znalezienie pracy. W innym przypadku muszą opuścić kraj. Polacy są w znacznie lepszej sytuacji — mają co najmniej 9 miesięcy na znalezienie pracy po ukończeniu studiów, a jeśli opuszczą Szwajcarię i tak mogą wrócić bez potrzeby wyrabiania wizy. Obywatele Unii Europejskiej mają 3 miesiące na znalezienie pracy w Szwajcarii, zanim będą potrzebowali pozwolenia na pracę.

 

Studia dla obcokrajowców a biznes w Szwajcarii

 

Każdy może założyć biznes w Szwajcarii, jeśli jest rezydentem kraju, albo ma partnera biznesowego, który jest szwajcarskim rezydentem. Studia w Szwajcarii pomagają w zdobyciu cennych kontaktów i poznanie potencjalnych inwestorów, co jest na wagę złota, bo w Szwajcarii zaufanie jest najdroższą walutą. Ponadto szwajcarskie uniwersytety, np. Uniwersytet St. Gallen, mają doskonałe programy biznesowe, które cieszą się sławą na całym świecie i przygotowują do prowadzenia biznesu zarówno w Szwajcarii, jak i poza nią. 

Studia w Szwajcarii w pigułce

 

Podsumowując: szwajcarskie uczelnie znajdują się na szczycie międzynarodowych rankingów, a czesne w Szwajcarii jest zdecydowanie niższe niż np. w Wielkiej Brytanii. Studia kosztują zwykle od 600 do 3000 franków za semestr w zależności od uczelni, a mnogość ośrodków badawczych i międzynarodowych firm sprawia, że studenci mają ułatwiony dostęp do prestiżowych programów stażowych. Istnieje także kilka programów stypendialnych, z których mogą skorzystać Polacy, m.in. stypendium doskonałości rządu szwajcarskiego dla zagranicznych studentów i artystów. Posiadanie szwajcarskiego dyplomu zwiększa szanse na znalezienie pracy i wydłuża czas, który absolwenci mają na znalezienie pracy bez konieczności opuszczania kraju, więc studia w Szwajcarii są zdecydowanie atrakcyjnym prospektem dla tych, którzy myślą o osiedleniu się w tym alpejskim kraju na stałe. 

 

 

Źródła:

 

 1. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/ihe/higher-education.html
 2. https://www.swissinfo.ch/eng/university-comparison-series_getting-in--university-admissions-in-switzerland--us-and-uk/44410902
 3. https://www.swissinfo.ch/eng/university-comparison-series_how-does-switzerland-compare-when-it-comes-to-university-tuition-fees-/44309164
 4. https://www.swissinfo.ch/eng/how-easy-is-it-for-foreign-students-to-study-in-swiss-universities-/45809912
 5. https://www.swissinfo.ch/eng/labour-market_non-eu-graduates-struggle-with-swiss-job-access/44959126
 6. https://www.swissinfo.ch/eng/university-comparison-series_how-easy-is-it-for-international-students-to-land-a-swiss-job-/44517148
 7. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html
 8. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html
 9. https://erudera.com/news/93-of-swiss-higher-education-graduates-get-employed-in-their-field-of-study-official-data-shows/
1
2
3
4
1
2
3
4