+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

FATF dostrzega postępy Szwajcarii we wzmacnianiu działań AML i CFT

FATF dostrzega postępy Szwajcarii we wzmacnianiu działań AML i CFT

piątek, 3 Listopad, 2023

W dniu 19 października 2023 r. świat był świadkiem znaczącego kamienia milowego, gdy Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) ujawniła bardzo oczekiwany czwarty raport uzupełniający Szwajcarii, będący świadectwem niezachwianego zaangażowania tego kraju w uczciwość finansową od czasu jego ostatniej oceny w 2016 roku.

Co godne pochwały, postępy Szwajcarii w umacnianiu swojego krajobrazu finansowego, w tym przełomowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AMLA) w marcu 2021 r., nie pozostały niezauważone przez FATF. Jednak ten kluczowy moment sygnalizuje szansę na jeszcze większe postępy w kluczowych obszarach, aby podnieść krajowe centrum finansowe na niespotykane dotąd wyżyny uczciwości i doskonałości.

Zdaniem FATF, Szwajcaria poczyniła znaczne postępy w wielu obszarach, w tym:

  • Poprawa nadzoru nad instytucjami finansowymi: Szwajcaria wzmocniła nadzór nad swoimi instytucjami finansowymi, w tym poprzez wymaganie od nich wdrożenia solidniejszych kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Zwiększenie możliwości egzekwowania prawa: Szwajcaria zwiększyła swoje zasoby w zakresie dochodzeń i ścigania AML i CFT.
  • Poprawa współpracy międzynarodowej: Szwajcaria zacieśniła współpracę z innymi krajami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

FATF zauważył również, że Szwajcaria poczyniła postępy w rozwiązywaniu pewnych obszarów, w których wcześniej zidentyfikowano słabości, takich jak:

  • Dochodzenia i ściganie przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: Szwajcaria zwiększyła liczbę spraw dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które bada i ściga.
  • Konfiskata mienia pochodzącego z działalności przestępczej: Szwajcaria poprawiła swoją zdolność do konfiskowania aktywów pochodzących z działalności przestępczej, w tym poprzez wykorzystanie nowych przepisów dotyczących konfiskaty aktywów cywilnych.
  • Zapobieganie finansowaniu terroryzmu: Szwajcaria wzmocniła swoje środki zapobiegania finansowaniu terroryzmu, w tym poprzez wymaganie od instytucji finansowych przeprowadzania bardziej rygorystycznych badań due diligence swoich klientów.

Uznanie postępów Szwajcarii przez FATF jest znaczącym osiągnięciem. Pokazuje, że Szwajcaria jest zaangażowana w zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz podejmuje niezbędne kroki w celu wdrożenia skutecznych środków AML i CFT.

 

Implikacje oświadczenia FATF

Oświadczenie FATF ma wiele implikacji dla Szwajcarii i społeczności globalnej.

Dla Szwajcarii oświadczenie jest potwierdzeniem jej wysiłków na rzecz wzmocnienia środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prawdopodobnie zwiększy ono również reputację Szwajcarii jako globalnego centrum finansowego.

Dla globalnej społeczności oświadczenie to służy jako przypomnienie o znaczeniu międzynarodowej współpracy w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Podkreśla również potrzebę dalszego wzmacniania przez kraje środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Źródło:

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-98285.html

1
2
3
4
1
2
3
4