+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) proponuje rygorystyczne zasady dla emitentów stablecoinów zgodnie z MiCA

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) proponuje rygorystyczne zasady dla emitentów stablecoinów zgodnie z MiCA

czwartek, 7 Grudzień, 2023

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował zestaw proponowanych wytycznych dotyczących płynności dla emitentów stablecoinów. Wytyczne mają na celu zapewnienie, że stablecoiny mogą być szybko wykupione nawet w burzliwych warunkach rynkowych, zapobiegając ryzyku ucieczki banków i zarażenia w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Oto niektóre z propozycji, które są zgodne z zasadami MiCa: 

 

• Minimalne wymogi kapitałowe: Emitenci stablecoinów muszą utrzymywać minimalną kwotę kapitału, aby pokryć straty i zapewnić, że będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących wykupu.

 

• Wymogi dotyczące płynności: Emitenci stablecoinów muszą posiadać wystarczającą ilość płynnych aktywów, aby terminowo realizować żądania wykupu. Wymogi dotyczące płynności opierają się na wielkości i terminie zapadalności emisji stablecoinów, a także profilu ryzyka emitenta.

 

• Testy warunków skrajnych płynności: Emitenci stablecoinów muszą przeprowadzać regularne testy warunków skrajnych płynności, aby ocenić swoją zdolność do spełnienia żądań wykupu w różnych scenariuszach rynkowych.

 

• Przejrzystość i sprawozdawczość: Emitenci stablecoinów muszą ujawniać informacje o swoich rezerwach i zarządzaniu płynnością EUNB i innym odpowiednim organom.

 

• W jaki sposób emitenci stablecoinów ujawniają informacje: Wytyczne wymagają, aby emitenci stablecoinów ujawniali informacje o swoich rezerwach i zarządzaniu płynnością EUNB i innym odpowiednim organom. 

 

• Nadzór: Wytyczne będą nadzorowane przez EBA i właściwe organy krajowe. EBA będzie uprawniony do wymagania od emitentów stablecoinów podjęcia dodatkowych środków w celu ograniczenia ryzyka płynności, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

 

Co to oznacza dla emitentów stablecoinów?

Wytyczne EBA dotyczące płynności stanowią znaczący krok naprzód w zakresie regulacji stablecoinów. Określając minimalne wymogi kapitałowe i płynnościowe, wytyczne pomogą zapewnić, że stablecoiny są bardziej solidne i mniej narażone na niepowodzenie. Zwiększy to zaufanie do stablecoinów i zachęci do ich przyjęcia przez szersze grono użytkowników.

 

Wytyczne nałożą jednak również dodatkowe koszty i obciążenia na emitentów stablecoinów. Emitenci będą musieli zainwestować w nowe systemy i procesy, aby spełnić wymagania, a także będą musieli posiadać więcej kapitału i płynnych aktywów. Może to doprowadzić do opuszczenia rynku przez niektórych mniejszych emitentów.

 

Wytyczne EBA dotyczące płynności są pozytywnym wydarzeniem dla branży stablecoinów. Ustanawiając jasne i spójne standardy, wytyczne pomogą promować bezpieczny i solidny rozwój stablecoinów.

 

Wpływ na rynek stablecoinów

Wytyczne EBA dotyczące płynności prawdopodobnie będą miały znaczący wpływ na rynek stablecoinów. Wymogi prawdopodobnie doprowadzą do pewnej konsolidacji na rynku, ponieważ mniejsi emitenci mogą mieć trudności z ich spełnieniem. Wytyczne mogą jednak również zwiększyć zaufanie do stablecoinów i zachęcić do ich przyjęcia przez szersze grono użytkowników.

 

Wytyczne mogą mieć również wpływ na projektowanie nowych stablecoinów. Emitenci prawdopodobnie skupią się na opracowywaniu stablecoinów, które są zabezpieczone wysoce płynnymi aktywami i które mają prostą i przejrzystą strukturę. Ułatwi to emitentom spełnienie wymogów dotyczących płynności i terminowe spełnianie żądań wykupu.

 

 

Źródło:

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-draft-regulatory-technical-standards-liquidity-requirements-and-draft-guidelines

1
2
3
4
1
2
3
4