+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Czy rezydent Szwajcarii może jeździć pojazdem zarejestrowanym za granicą i niezgłoszonym do Szwajcarskich organów celnych?

Czy rezydent Szwajcarii może jeździć pojazdem zarejestrowanym za granicą i niezgłoszonym do Szwajcarskich organów celnych?

piątek, 26 Styczeń, 2024

Autorki: Sybille Rohner, Dr. Katarzyna Lasota Heller, Anna Jurek-Jellonek

 

 

1. Częsty międzynarodowy scenariusz samochodowy w Szwajcarii

 

Wyobraź sobie sytuację: jesteś obywatelem Polski, mieszkającym w Szwajcarii z pozwoleniem na pobyt, a może nawet jesteś Szwajcarem od urodzenia. Pewnego dnia zostajesz zatrzymany przez szwajcarską policję, prowadząc samochód zarejestrowany w Polsce. Często jest to pojazd należący do brata, siostry, czy przyjaciela. To zdarzenie kończy się otrzymaniem pisma od Federalnego Urzędu Celnego i Bezpieczeństwa Granicznego (BAZG), w którym zostajesz poproszony o przedstawienie różnych dokumentów, np. umowy o pracę. Zaczynasz się zastanawiać, o co chodzi?

 

2. Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi

 

Wielu mieszkańców Szwajcarii nie zdaje sobie sprawy, że krótka przejażdżka samochodem kuzyna z Polski może naruszać szwajcarskie przepisy prawne. Zgodnie z tymi przepisami, rezydent Szwajcarii (tak, Ty czytelniku, jeśli masz np. pozwolenie B) nie może poruszać się pojazdem zarejestrowanym w innym państwie, jeśli nie został on zgłoszony do urzędu celnego w Szwajcarii. Pojazdy wprowadzane na obszar celny, w tym pojazdy, podlegają zgłoszeniu i opłatom celnym (art. 7 ustawy celnej, zwanej dalej "ZG", SR 631.0).

 

3. Wyjątki 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ZV, BAZG może zezwolić osobom zamieszkałym na szwajcarskim obszarze celnym na czasowe korzystanie z zagranicznego środka transportu na własny użytek (bez czasowej odprawy), jeżeli są one zatrudnione przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę poza obszarem celnym (w tym przypadku w Polsce) i korzystają z udostępnionego im zagranicznego środka transportu wyłącznie do transportu transgranicznego w sprawach służbowych oraz do transportu między miejscem zamieszkania a zagranicznym miejscem pracy.

 

Następujące przejazdy pojazdem służbowym zostały zakwalifikowane jako dozwolone przez BAZG:

Podróżowanie za granicę 

Podróże transgraniczne w imieniu pracodawcy 

Podróże do użytku osobistego między miejscem pracy za granicą a miejscem zamieszkania w Szwajcarii 

Okazjonalne podróże w imieniu pracodawcy między miejscem zamieszkania a miejscem pracy w Szwajcarii, po których następuje podróż powrotna za granicę.

 

Prywatne podróże pomiędzy Szwajcarią a np. Austria – np. w celach wypoczynkowych lub rekreacyjnych nie są jednak dozwolone.

 

4. Konsekwencje prawne poruszania się niezgłoszonym pojazdem

 

Jeśli niezgłoszony pojazd jest używany w Szwajcarii, należy się spodziewać konieczności zapłaty należności celnych i podatkowych: Strassenverkehrssteuer oraz VAT, a także wszczęcia postępowania karnego w sprawach celnych, które nierzadko kończy się przynajmniej grzywną.

 

5. Dla niedowiarków: Naprawdę nie mogę jeździć samochodem siostry?

 

Naprawdę nie, nawet jeśli samochód ma być tylko bardzo krótko w Szwajcarii. Nie oznacza to, że każdy turysta czy gość musi zgłaszać pojazd, którym przyjeżdża, do czasowej odprawy celnej. Musi to zrobić wtedy, gdy przewiduje, że tym autem będzie jechał rezydent Szwajcarii.

1
2
3
4
1
2
3
4