Artykuł: Agencja FMBS wzywa do poprawy standardu zarządzania danymi za pomocą nowych technologii

Artykuł: Agencja FMBS wzywa do poprawy standardu zarządzania danymi za pomocą nowych technologii

środa, 24 Czerwiec, 2020

 

Raport Spotlight opublikowany przez agencję nadzoru FMBS nie pozostawia wątpliwości. Coraz większa ilość i tempo przetwarzania danych z błogosławieństwa staje się przekleństwem. Dla utrzymania właściwych standardów działania rynku konieczne jest wprowadzenie nowych narzędzi nadzoru i kontroli danych, by utrzymać ich spójność, a w konsekwencji, zapobiec rozbieżności w prognozach ryzyka dla FICC. Oprócz diagnozy raport zawiera również wytyczne jak zarządzać danymi i które miejsca przetwarzania danych są krytyczne dla ich jakości.

1
2
3
4
1
2
3
4