+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Kryzys otwiera nowe rynki dla branży Regtech

 

Czy kryzys pozytywnie wpłynie na branżę RegTech?

Obecna pandemia uderza w wiele aspektów działania gospodarki, w tym pracę rynku finansowego. Nagła zmiana otoczenia biznesowego i dostępności siły roboczej jest potężnym stresem na nowo kształtującym modele biznesowe firm. Wielu przedsiębiorców by przetrwać ten trudny czas skierowało swoje kroki w stronę instytucji finansowych w celu pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie, zmianę profilu lub doinwestowanie działalności.

Pomoc państwowa i komercyjne kredyty
Zorganizowanie pomocy dla przedsiębiorców oraz pozyskiwanie przez nich środków na rynkach finansowych spowodowało ogromny wzrost zapotrzebowania na usługi finansowe. Niestety tak administracja jak i bankowość są w dużej mierze nie przystosowane do w pełni zdalnej obsługi klientów. Wynika to tak z wymaganych prawem procedur wymagających obrotu papierową dokumentacją jak i brakiem możliwości
Nowa rzeczywistość wymaga powstania nowych narzędzi umożliwiających sprawne świadczenie usług na odległość przy jednoczesnych zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Brak zdalnego dostępu do wielu systemów służących do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz służących zarządzaniu ryzykiem powoduje, że objęci dystansowaniem społecznym specjaliści nie mogą wykonywać swojej pracy, a ci którzy pracują normalnie są przeciążeni niepotrzebną pracą związaną z przełączaniem się pomiędzy różnymi systemami oraz mają organiczne możliwości realizacji swoich zadań z powodu braku bezpośredniego kontaktu z pracownikami przedsiębiorstw co jest kluczowe w ocenie ryzyka.

Znaczenie RegTech w opanowaniu kryzysu
Wymienione wyżej problemy są możliwe do rozwiązania już dziś. Dojrzałe systemy wymiany danych oparte o API oraz bazy danych dostępne poprzez usługi chmury obliczeniowej dostarczają narzędzi potrzebnych do pracy poza zamkniętymi ekosystemami sieci wewnętrznych. Dostępne obecnie technologie pozwalają na stosowanie modularnych rozwiązań w zależności od potrzeb jednostek. Dzięki temu nowe rozwiązania można wdrożyć szybko dzięki opcji zdalnej konfiguracji przez dostawcę lub administratora.

Uproszczenie procedur
Pojawiające się nowe rozwiązania, jeśli zostaną wdrożone na szeroką skalę mają szansę zrewolucjonizować pracę w administracji. Na przeszkodzie tego stoi jednak powszechna obecnie strategia całkowitej eliminacji ryzyka. Powoduje ona, że pracownicy posługują się wieloma, nie powiązanych ze sobą systemach. W ciągu tylko jednego dnia pracy pracownicy instytucji finansowych i administracji publicznej muszą poruszać się po nawet kilkunastu różnych systemach.
Większa ich integracja jest możliwa, ale wymaga przejścia na adaptacyjne podejście do ryzyka. Dzięki takiej zmianie można przenieść zasoby ludzie do działań na obszarach szczególnie wrażliwych, a prostsze sprawy pozostawić w gestii automatycznych systemów, bezpośrednio komunikujących się z petentami.

Kryzys czasem zmian
Tak fundamentalna zmiana podejścia do kwestii bezpieczeństwa systemów, transakcji oraz przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy do niedawna wydawała się być niemożliwa. Stan pandemii pokazał jednak, że taka zmiana jest nie tylko możliwa, ale przynosi spore korzyści. Dlatego warto obserwować wprowadzane doraźnie rozwiązania, Wiele z nich po dopracowaniu może stanowić zrąb nowego stylu porozumiewanie się w branży finansowej i administracji oraz bazą do rozwoju automatycznych systemów oceny ryzyka.

Źródła:
https://www.fintechfutures.com/2020/05/new-digital-business-models-depen...

1
2
3
4
1
2
3
4