+41 41 521 80 00 | info@lexcellence.swiss

Open jobs!

Merry Christmas from LEXcellence – please see our NFT Against Cancer, NFT na rzecz walki z rakiem

Merry Christmas from LEXcellence – please see our NFT Against Cancer, NFT na rzecz walki z rakiem

Tuesday, 20 December, 2022

Wir wünschen frohe Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns herzlich und freuen uns, auch im Jahr 2023 alle Herausforderungen gemeinsam meistern zu können.

We wish you a Merry Christmas and all the best for the New Year. We would like to thank you for the trust you have placed in us and look forward to mastering all challenges together in 2023.

Życzymy Państwu Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli i cieszymy się, że w 2023 roku będziemy mogli wspólnie stawić czoła wszystkim wyzwaniom.

----------------

Mit dem Lied "Stille Nacht", gesungen und gespielt von unserer Juristin Amelia Amanda, wünscht Ihnen LEXcellence ein frohes Weihnachtsfest. Sie können dieses Lied zudem exklusiv hier als NFT erwerben. Der gesamte Erlös geht an die Krebsliga Schweiz.

With the song "O Holy Night", sung and performed by our Legal Associate Amelia Amanda, LEXcellence wishes you a Merry Christmas. Furthermore, and exclusively, you can purchase this song as an NFT here. All proceeds will go to the Swiss Cancer League (Krebsliga Schweiz).

Słowami kolędy „Cicha Noc”, zaśpiewanej i zagranej przez naszą prawniczkę Amelię Amandę, firma LEXcellence życzy Państwu Wesołych Świąt. Ponadto, wyłącznie tutaj, mogą Państwo nabyć tę kolędę jako NFT. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest dla Szwajcarskiej Ligi do Walki z Rakiem (Krebsliga Schweiz).

 
1
2
3
4
1
2
3
4