Zakładanie i prowadzenie działalności przez spółki prawa handlowego w Szwajcarii

Zakładanie i prowadzenie działalności przez spółki prawa handlowego w Szwajcarii

czwartek, 2 Maj, 2019

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności operacyjnej przez spółki w Szwajcarii.

1. Spółka zoo - GmbH

Spółka z o.o. musi wykazać się kapitałem zakładowym w wysokości przynajmniej CHF 20’000.00, z czego cała suma CHF 20’000.00 musi być zdeponowana na koncie bankowym w banku w Szwajcarii przed założeniem spółki. Możliwe jest także wniesienie wkładu rzeczowego do spółki. Jego wartość musi zostać oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę i musi wynosić przynajmniej CHF 20’000.00.Jeden udział musi mieć wartość co najmniej CHF 100.

Spółka z o.o. jest zobowiązana wybrać organ obrachunkowy (komisję rewizyjną), z którego można zrezygnować ze względów ściśle wymienionych w przepisach.

2. Spółka Akcyjna - AG

Spółka Akcyjna musi wykazać się kapitałem akcyjnym w wysokości CHF  100’000.00, z czego przynajmniej CHF 50’000.00 musi zostać zdeponowane do banku w Szwajcarii przed założeniem spółki. Podobnie jak w przypadku spółki z o.o. kapitał akcyjny może być pokryty wkładem rzeczowym.

Jedna akcja musi mieć wartość przynajmniej CHF 0.01.

Rodzaje akcji: Akcje mogą występować jako akcje na okaziciela, albo jako akcje imienne.

Spółka S.A. jest zobowiązana wybrać organ obrachunkowy (komisję rewizyjną), z którego można zrezygnować ze względów ściśle wymienionych w przepisach.

3. Założenie spółki

Koszt założenia spółki waha się w zależności od nakładu pracy. Koszt całościowego standardowego założenia spółki wynosi zasadniczo CHF 1’000.00 do CHF 5’000.00. W tą cenę nie są wliczone koszty za wpisanie spółki do rejestru handlowego, wynoszące zazwyczaj nie więcej niż CHF 1’000.00.

4. Siedziba

Zasadniczo roczne koszty siedziby wynoszą od 1200 do 1800 CHF w zaleznosci czy chodzi o tzw. adres co czy o siedzibę.

5. Działalność operacyjna spółki

- Rewizja zwyczajna jest obowiązkowa dla wszystkich osób prawnych, które w ciągu dwóch lat gospodarczych pod rząd przekroczą dwa z poniżej wymienionych limitów:
a) Suma bilansowa w wysokości CHF 20 milionów;
b) Obrót w wysokości CHF 40 milionów;
c) 250 pracowników zatrudnionych na cały w przeciągu roku.

- Koszty rewizji zwyczajnej wynoszą zasadniczo zazwyczaj od CHF 2’500.00 do 4’500.00 rocznie.
Istnieje również tak zwana rewizja ograniczona dla firm, które nie spełniają powyższych wymagań. Koszt rewizji ograniczonej wynosi mniej więcej CHF 2’500.00 na rok.

Całkowicie zwolniona z obowiązku rewizji ograniczonej jest spółka, która
podlegałaby takiej rewizji, kiedy wszyscy akcjonariusze zrezygnują z ograniczonej rewizji, a spółka nie zatrudnia więcej niż 10 pracowników pełnoetatowych rocznie.

- Księgowość
Prowadzenie księgowości jest obowiązkowe dla obu wymienionych rodzajów spółek. Prowadzenie księgowości (około 100 transakcji księgowych, włącznie z bilansem rocznym i deklaracją podatkową) może wynosić miesięcznie CHF 1’000.00-CHF 1’500.00. Dodatkowe prace będą liczone w zależności od dodatkowego nakładu pracy po stawkach godzinowych. Księgowość jest prowadzona przez zewnętrzną firmę.

6. Organ uprawniony do reprezentacji

W Szwajcarii obowiązkowe jest posiadanie przez spółkę organu uprawnionego do reprezentowania spółki (członek zarządu/prezes/ osoba uprawniona do składania podpisów) z miejscem zamieszkania w Szwajcarii. Koszty pełnienia tej funkcji, w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, plasują się na wysokości od CHF 5’000.00 do CHF 20’000.00 rocznie, do tego może dojść ubezpieczenie społeczne (11%) i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (około CHF 600.00). Koszty dodatkowych czynności dokonywanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji są z reguły fakturowane po stawce godzinowej w wysokości od CHF 150 a przy czynnościach wyspecjalizowanych, np. porady prawne od CHF 300.

7. Podatki

Kantony Zug i Schwyz, gdzie LEXcellence prowadzi swoją działalność, są znane z ich pragmatycznej i przyjaznej przedsiębiorstwom polityki podatkowej. Odnośnie podatków proponujemy Państwu spojrzeć na stronę internetową Kantonu Zug i Kantonu Schwyz

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie dalszych pytań.

Chętnie dowiemy się także więcej o Państwa planowanych działaniach biznesowych, aby móc udzielić optymalnej porady.

Prosimy o kontakt na info@lexcellence.swiss

1
2
1
2